Ceník souprav

SOUPRAVA ČERPACÍ TECHNOLOGIE  

SOUČÁSTI SOUPRAVY  CENA
(bez DPH)
 CENA
(s DPH 21%)
Čerpadlo FORWASTE
Ovládací automatika ORF07
Zpětná klapka s ventilem KVF09
Konzole s hladinovými snímači
Spojovací armatury a drobný ins. materiál   
25 000,- 28 750,-
Montáž soupravy může být prováděna pouze osobou s potřebnou kvalifikací.
Čerpadlo a hladinové snímače jsou opatřeny 15m dlouhými kabely. To je dostačující pro vzdálenost ovládací automatiky cca 10m od čerpací jímky.

Ceník je platný od 1.8.2018

MONTÁŽ SOUPRAVY ČERPACÍ STANICE

SOUČÁSTI MONTÁŽE  CENA
(bez DPH)
 CENA
(s DPH 15%)
Kompletní souprava (viz. výše)
Montáž čerpadla, armatur, hladinových snímačů a ovládací rozvodnice
Provedení výchozí elektrorevize
Poskytování záručního a mimozáručního servisu u zákazníka do, 24h od oznámení závady
30 000,00 34 500,00
Pro montáž soupravy je třeba zajistit stavební připravenost (usazení jímky, příprava ele. přívodu atd.). Požadavky na připravenost od nás obdržíte písemně.
K ceně montáže jsou přičítány cestovní náklady (při montáži do cca 20km je cestovné zdarma).
Montáž lze účtovat s 15% DPH pouze v případě, že se jedná o rodinný dům, nebo jiné tzv. sociální bydlení. Jinak účtujeme s DPH 21%.

Ceník je platný od 1.8.2018

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY

NÁZEV POLOŽKY  CENA (bez DPH 21%)  CENA (s DPH 15%)
Cestovní náklady za 1km 15,- 17,25,-
Prodloužení přívodních kabelů o 5m 652,- 726,-
Plastový sloupek pro ovládací automatiku, se zatloukacím trnem 1 130,- 1 300,-
Hlídání sledu fází 1 500,- 1 725,-
Szaba DPH 15% je platná pouze v případě provádění montáže soupravy naší firmou (viz výše). V jiném případě je sazba 21%.

Ceník je platný od 1.8.2018

Tento ceník vydal: PLASTY FRANK s.r.o., Hlavní 125, 252 07 Štěchovice, Provozovna: U Jízdárny 1970, 250 01 Brandýs nad Labem, Tel. 603 188 281, frank@plastyfrank.cz