Šachty nad studniční vrty

POPIS VÝROBKU

Šachty nad studniční vrty slouží pro krytí ústí studničních vrtů a pro umístění libovolného typu čerpadla. Jedná se o plastovou vodotěsnou nádobu, která zaručuje nepropustnost a vodotěsnost.

Šachty nad studniční vrty jsou vyráběny ze svařovaných PP desek. Použitý materiál je extrudovaný polypropylen, jehož výrobci jsou německá firma SIMONA AG. Kirn, a firma IMG BOHEMIA s.r.o., Planá nad Lužnicí, obě vyrábějící v souladu s držením certifikátu DIN EN ISO 9001:2000 a DIN EN ISO 14001:1996.

Plášť je po obvodu osazen plastovými výztuhami, které zajišťují její samonosnost. Počet a síla výztuh je určena vždy individuálně dle statického výpočtu na základě rozměrů šachty a tloušťky použitého materiálu.

Strop šachty je osazen plastovou vstupní šachtou, jenž je zakryta poklopem. (pochůzné polypropylénové víko, betonový pochůzný/pojezdový poklop, nebo litinový pojezdový poklop)
Vnitřní stěna šachty (pod přístupovým otvorem) je osazena typizovanými plastovými stupadly (počet stupadel je určen výškou šachty).

Ve dně šachty je umístěn plastový prostup. Dále lze šachtu osadit vodotěsnými průchodkami pro napojení vodovodního potrubí (rozměry a umístění prostupů a průchodek dle přání zákazníka).
Při výrobě je postupováno dle: Napěťově deformačního a stabilitního posouzení. Konstrukce šachet je provedena v souladu s údaji o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupu jejich zjištění (dle autorizované osoby).

MANIPULACE

Šachty nad studniční vrty jsou přepravovány vcelku. Nízká hmotnost výrobku umožňuje snadnou manipulaci při jeho ukládání. Manipulace je dána velikostí šachty.
Při použití zdvihací techniky je třeba postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy.

ZPŮSOB ULOŽENÍ

Šachty nad studniční vrty se ukládají do předem připraveného stavebního prostoru (mimo komunikační trasy), který je o 200mm větší než průměr pláště šachty.
Po usazení šachty na připravené dno (zhutnělá vrstav štěrkopísku, popřípadě betonová deska) a propojení prostupu se zárubnicí vrtu, je plášť obsypán jemnou zeminou, popř. pískem (s postupným mírným hutněním).

Tento způsob uložení je možný pouze za předpokladu, že se neprojevuje výskyt spodní vody a je třeba vyloučit jakékoli jiné zatížení kromě zásypové hmoty.
Je výslovně zakázáno pojíždět a parkovat s jakýmikoli dopravními prostředky a stavební technikou v okolí a nad místem uložení šachty.

OBSAH DODÁVKY

Součástí dodávky od výrobce je:

  • šachta nad studniční vrt
  • poklop (PP, litina, beton)
  • příslušenství dle požadavků zákazníka
  • prohlášení o shodě
  • Návod

 

ZÁRUKY

Konstrukce šachet nad studniční vrty je navržena a realizována tak, aby jejich životnost odpovídala délce životnosti stavebních prací (min.20let), a to za předpokladu, že byly bez vyjímek dodrženy všechny podmínky spojené s manipulací a uložením šachty.

Výrobce neručí za vady vzniklé nesprávnou manipulací s výrobkem při nakládání, vykládání, dopravě a usazení do stavebního prostoru.

Na uvedený výrobek je vydáno prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 163/2002Sb. na němž se podílela AO 211.