Revizní šachty

Revizní šachta je součástí domovní kanalizační přípojky pro splaškové odpadní vody, sloužící pro provádění kontroly a údržby potrubí.

Velikost revizní šachty záleží na projektu, požadavcích zákazníka, či na požadavcích správce kanalizační sítě. Základní výrobek je šachta o průměru 800mm nebo 1000mm a celkové výšce 1250mm, ale rádi zhotovíme revizní šachtu přesně dle Vašich požadavků.

Šachtu lze podle přání zákazníka vybavit, zpětnou klapkou, čistícím kusem, nebo pouze průtočným žlabem. Počet a průměr zaústění potrubí je zcela na přání zákazníka.

Revizní šachty vyrábíme v zásadě dvojího druhu: samonosné / pro obetonování

Samonosné šachty se usazují na připravené dno (zhutněná vrstva štěrkopísku, popřípadě betonová deska). Po připojení šachty ke gravitačnímu kanalizačnímu řadu, je plášť obsypán jemnou zeminou, popř. pískem (s postupným mírným hutněním).Tento způsob uložení je možný pouze za předpokladu, že se neprojevuje výskyt spodní vody, je třeba vyloučit jakékoli jiné zatížení kromě zásypové hmoty a je výslovně zakázáno pojíždět a parkovat s jakýmikoli dopravními prostředky a stavební technikou v okolí (2m)a nad místem uložení šachty.

Šachty pro obetonování se usazují na předem připravené betonové dno o síle min. 100mm. Po usazení šachty na připravené dno a připojení gravitačního potrubí, je plášť šachty obsypán betonem. Tloušťka betonového prstence je min. 100 mm. Jsou-li výztuhy (žebra) šachty opatřeny otvory, pak tyto osadit pruty z žebírkové oceli. Při umístění šachty pod, nebo v blízkosti komunikace / parkovací plochy, je třeba vždy individuálně řešit sílu a jakost betonu s ohledem na možné zatížení dopravními prostředky, nebo stavební technikou.

Při prokázání výskytu spodní vody je třeba konzultovat realizaci šachty s výrobcem.

Vyrábíte i revizní šachty průměru 600 a meně?
Ano vyrábíme, ale doporučujeme Vám použít lisované či vstřikované revizní šachty od specializovaných výrobců.

Jaká je skutečná vnější velikost šachet?
Většina šachet je na svém plášti vyztužena žebry. Počet a síla žeber je dán pevnostním výpočtem a liší se podle druhu šachty. Tyto žebra jsou cca 60mm široká a je třeba s nimi počítat při výkopových pracích.

Mám na pozemku vysokou hladinu spodní vody (třeba jen sezónně), co teď?
Standardní plastové šachty nedokážou odolat tlaku spodní vody (prosté obetonování šachty také nepomůže). V tomto případě s námi realizaci šachty konzultujte a my Vám rádi navrhneme řešení. Je však potřeba znát maximální možnou úroveň spodní vody! Bohužel v některých případech je následné použití plastové šachty vyloučeno.

Jsou šachty těžké?
Běžnou manipulaci (nakládka, přenášení…) zvládnou, dle velikosti šachty a kondice svalů, 1-3 lidé.

Jak je to s dopravou?
Revizní šachtu pro domovní přípojku snadno odvezete na běžném nebržděném vozíku za osobním autem (prosíme Vás však, abyste v zájmu bezpečnosti provozu, používali pro upevnění šachty vázací kurty a ne tzv. “gumycuky“, nebo snad lana a provazy).

Obecně dopravu malých kusových šachet neprovádíme. Po dohodě a dle momentálního vytížení, jsme popřípadě schopni zavézt výrobek v našem okolí. Samozřejmě lze domluvit závoz přepravní službou.

Co když šachtu zakopu příliš hluboko, nebo naopak málo?
Pokud šachtu “utopíte“ pod úroveň terénu, můžete si u nás objednat nástavec libovolné výšky, který Vám obratem vyrobíme. (myslete však na to, že nadměrně prodlouženou vstupní šachtou o průměru 600mm lze jen obtížně prolézt).

Pokud vstupní šachta příliš vyčnívá lze ji svépomocí zakrátit. Z doma dostupného nářadí je vhodné nářadí na dřevo (přímočará pila, hoblík, rašple…). Samozřejmě lze domluvit provedení úprav našimi pracovníky.

Lze šachtu zakrýt jiným než plastovým víkem?
Ano. Naše standardní vstupní šachty o průměru 600mm jsou kompatibilní s rámy normovaných kanálových poklopů. Na požádání vyrobíme i šachtu se čtvercovým vstupem pro osazení čtvercových poklopů, zcela dle přání zákazníka.

Dále nabízíme zatravňovací nebo uzamykatelné poklopy.

Lze provádět opravy na již usazené šachtě?
Drobné závady (uražené stupadlo, vylomená průchodka…) lze ve většině případů opravit i v již usazené šachtě. Poškození těsnosti pláště usazené šachty (proražení kamenem při obsypávání…) lze bez vykopání opravit pouze do určité míry poškození.

A placení?
Platí se hotově při převzetí výrobku (ať už v místě provozovny, nebo našemu pracovníku při dodání). V případě nutnosti lze dohodnout i platbu bankovním převodem.

Při placení obdržíte veškeré dokumenty potřebné pro řádné užívání výrobku, pro jeho kolaudaci a uplatnění záruky.