Nádrže a žumpy

Popis výrobku

Nabízíme výrobu plastových (polypropylénových) bezodtokových, nepropustných nádrží, pro mnohostranné využití. Od akumulace dešťových vod až po sběr splaškových odpadních vod. Vhodné pro sezónně užívané objekty (chaty) i pro rodinné domy.

Objem, rozměry a tvar (válcová, hranatá) jsou voleny dle projektu, nebo dle požadavků zákazníka (počet obyvatel, objemu přítoku splaškových vod a intervalu vyvážení). Bez omezení maximálních rozměrů.

Do stropu nádrže či žumpy je vsazena plastová vstupní šachta. Základní průměr vstupní šachty je 600mm, ale dle přání zákazníka může být zvolen jiný. Výška vstupní šachty by měla odpovídat hloubce uložení nádrže, resp. hloubce uložení přítokového potrubí (viz. nákres).

Rozměr, počet a umístění hrdel pro napojení potrubí, je zcela na zákazníkovi (ideální je zaslání náčrtku, třeba od ruky).

Dále je možné vybavit nádrž stupadly, průchodkami pro kabeláž, držáky pro čerpadla, nebo sacím potrubím pro snadnější vyvážení.

Převážná část nádrží a žump je určena pro obetonování, kdy se usazují na předem připravené betonové dno o síle min. 100mm. Po usazení nádrže na připravené dno a připojení potrubí, je plášť nádrže postupně obsypán betonem za postupného napouštění vodou. Tloušťka betonového prstence je min. 100 mm. Jsou-li výztuhy (žebra) nádrže opatřeny otvory, pak tyto osadit pruty z žebírkové oceli. Při umístění nádrže pod, nebo v blízkosti komunikace / parkovací plochy, je třeba vždy individuálně řešit sílu a jakost betonu s ohledem na možné zatížení dopravními prostředky, nebo stavební technikou.

Nádrže mohou být zhotoveny i jako samonosné, kdy není potřeba nádrž obetonovat. Je však třeba konzultovat řešení jímky s výrobcem. Obecně platí, že námi vyráběné nádrže pro obsypání jsou válcové do průměru 2000mm a o maximálním objemu 5m2.

Při prokázání výskytu spodní vody je třeba konzultovat realizaci nádrže s výrobcem.

Časté otázky

Jak nádrž / žumpu napojím?

Pokud předem víte hloubku a umístění potrubí, na které chcete nádrž napojit, vyvaříme do nádrže zaústění v požadovaném průměru, a vy následně použijete pro napojení standardní KG přesuvku (do šachet vyvařujeme PP trubky z řady PP-H, nebo HT, tyto jsou kompatibilní s PVC řadou KG “oranžové roury“).

Dále můžeme nádrž opatřit vodotěsnými PPs prostupy, stupadly, sacím potrubím…

Pokud si nejste umístěním nátoku, atd. jisti, nabídneme Vám řešení pomocí gumových manžet. Těmito manžetami sami vyrobíte prostupy a napojení přímo na stavbě.

Mám na pozemku vysokou hladinu spodní vody (třeba jen sezónně), co teď?
Standardní plastové nádrže nedokážou odolat tlaku spodní vody (prosté obetonování šachty také nepomůže).

V tomto případě s námi realizaci nádrže konzultujte a my Vám rádi navrhneme řešení. Je však potřeba znát maximální možnou úroveň spodní vody! Bohužel v některých případech je následné použití plastové nádrže vyloučeno.

Jak jsou nádrže těžké?
Váha většiny nádrží se pohybuje od 200 do 500kg. Vykládku a manipulaci po pozemku lze ve 3-8 lidech zvládnout i bez použití techniky. Při použití zdvihací a manipulační techniky je ideální použít jako úvazy kurty.

Jak je to s dopravou?
Zajišťujeme přepravu plastových nádrží a žump po celé ČR.

Lze po usazení nádrže upravit výšku vstupní šachty?

Ano. Můžete u nás objednat nástavec libovolné výšky, který Vám obratem vyrobíme a která sami na vstupní šachtu osadíte.

Pokud vstupní šachta příliš vyčnívá lze ji svépomocí zakrátit. Z doma dostupného nářadí je vhodné nářadí na dřevo (přímočará pila, hoblík, rašple…). Samozřejmě lze domluvit provedení úprav našimi pracovníky.

Lze nádrž zakrýt jiným než plastovým víkem?
Ano. Naše standardní vstupní šachty o průměru 600mm jsou kompatibilní s rámy normovaných kanálových poklopů. Na požádání vyrobíme i nádrž se čtvercovým vstupem pro osazení čtvercových poklopů, zcela dle přání zákazníka.

Dále nabízíme zatravňovací nebo uzamykatelné poklopy.

A placení?
Platí se hotově při převzetí výrobku (ať už v místě provozovny, nebo našemu pracovníku při dodání). V případě nutnosti lze dohodnout i platbu bankovním převodem.

Při placení obdržíte veškeré dokumenty potřebné pro řádné užívání výrobku, pro jeho kolaudaci a uplatnění záruk

Ceník platný od 1.4. 2020