Dvouplášťové skladovací nádrže

POPIS VÝROBKU

Dvouplášťové skladovací nádrže slouží pro skladování různých druhů kapalin, sypkých materiálů, granulátů atd. (při skladování chemicky agresivních látek je třeba respektovat parametry chemické odolnosti použitého materiálu). Kombinace plastové a betonové konstrukce dvouplášťových nádrží nabízí velmi vysokou stabilitu výrobku.

Dvouplášťové skladovací nádrže lze použít pro usazení do terénu, nebo jako nadzemní skladovací nádrže pro skladování nebezpečných látek, kdy meziprostor slouží k zachycení uniku látek při eventuelním poškození hlavního pláště.

Dvouplášťové skladovací nádrže vyrábíme v provedení válcové a hranaté. (volba tvaru dle potřeb zákazníka)

Dvouplášťové skladovací nádrže jsou vyráběny ze svařovaných PP desek. Použitý materiál je extrudovaný polypropylen, jehož výrobci jsou německá firma SIMONA AG. Kirn, a firma IMG BOHEMIA s.r.o., Planá nad Lužnicí, obě vyrábějící v souladu s držením certifikátu DIN EN ISO 9001:2000 a DIN EN ISO 14001:1996.

Plášť je po obvodu osazen plastovými výztuhami, které zajišťují pevnost nádrže. Počet a síla výztuh je určena vždy individuálně dle statického výpočtu na základě rozměrů nádrže, tvaru nádrže (válcová / hranatá), nebo tloušťky použitého materiálu.

Dvouplášťové nádrže mohou být dle přání zákazníka opatřeny otvory pro napojení potrubí, průchodkami a prostupy, vstupními otvory (včetně PP poklopů) ,přepážkami, žebříky, typizovanými stupadly, madly, držáky atd.

Při výrobě je postupováno dle: Napěťově deformačního a stabilitního posouzení. Konstrukce dvouplášťových skladovacích nádrží je provedena v souladu s údaji o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupu jejich zjištění (dle autorizované osoby).

MANIPULACE

Dvouplášťové skladovací nádrže jsou přepravovány vcelku. Nízká hmotnost výrobku umožňuje snadnou manipulaci. Manipulace je dána velikostí nádrže.
Při použití zdvihací techniky je třeba postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy.

OBSAH DODÁVKY

Součástí dodávky od výrobce je:

  • dvouplášťová skladovací nádrž
  • příslušenství dle dohody
  • prohlášení o shodě
  • protokol o zkoušce nepropustnosti podle ČSN 750905
  • návod

 

ZPŮSOB ULOŽENÍ

Při umístení do terénu se dvouplášťové skladovací nádrže ukládají do předem připraveného stavebního prostoru, který je o 300 mm větší než průměr pláště nádrže.
Dno je vybetonováno v tloušťce 200 mm. Po usazení nádrže na připravené dno je mezikruží vysypáno betonem.

Při betonování je nutné vždy do výšky betonu napustit nádrž vodou z důvodu vyrovnání tlaků. Takto postupovat až po strop nádrže. Strop je nutno zabetonovat v síle odpovídající požadavku na povolené zatížení při přejezdu. Jakost betonu je dle ČSN 73 2400 frakce
16-22 mm.

Při výskytu spodní vody, je třeba každou montáž a výrobu řešit individuálné, vzhledem k požadovanému zatížení proti vztlaku (dle výpočtu).
Pokud je dvouplášťová nádrž použita jako nadzemní, usazuje se na připravenou betonovou desku (síla betonu, dle stability podloží a hmotnosti plné skladovací nádrže).

ZÁRUKY

Konstrukce dvouplášťových skladovacích nádrží je navržena a realizována tak, aby jejich životnost odpovídala délce životnosti stavebních prací (min.20let, jinak dle vlastností skladovaného materiálu či kapaliny), za předpokladu, že byly bez vyjímek dodrženy všechny podmínky spojené s manipulací a uložením nádrže.
Výrobce neručí za vady vzniklé nesprávnou manipulací s výrobkem při nakládání, vykládání, dopravě a usazení do stavebního prostoru.
Na uvedený výrobek je vydáno prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 163/2002Sb. na němž se podílela AO 211.