Čerpací jímky pro tlakovou kanalizaci

Popis výrobku

Čerpací jímka je součást systému tlakové kanalizace, do které přitékají splaškové (domovní) odpadní vody. Slouží pro akumulací a následné odčerpání kalů, pomocí řezacího čerpadla. Jedná se o plastovou (polypropylenovou) vodotěsnou nádobu.

Velikost čerpací jímky záleží na projektu a požadavcích zákazníka, nebo na požadavcích správce kanalizační sítě. Základní výrobek je jímka o průměru 800mm nebo 1000mm a celkové výšce 2000mm, ale rádi zhotovíme jímku přesně dle Vašich požadavků.

Rozměry a umístění prostupů pro napojení tlakového řadu a gravitačního potrubí, i průchodky pro kabely lze individuálně domluvit.

Můžeme Vám též nabídnout výběr gumových manžet, pomocí nichž si sami vyrobíte prostupy přímo na stavbě.

Jímky vyrábíme v zásadě dvojího druhu: samonosné/pro obetonování

Samonosné jímky se usazují na připravené dno (zhutněná vrstva štěrkopísku, popřípadě betonová deska). Po připojení jímky ke gravitačnímu kanalizačnímu řadu a tlakovému řadu, je plášť obsypán jemnou zeminou, popř. pískem (s postupným mírným hutněním).Tento způsob uložení je možný pouze za předpokladu, že se neprojevuje výskyt spodní vody, je třeba vyloučit jakékoli jiné zatížení kromě zásypové hmoty a je výslovně zakázáno pojíždět a parkovat s jakýmikoli dopravními prostředky a stavební technikou v okolí (2m)a nad místem uložení jímky.

Jímky pro obetonování se usazují na předem připravené betonové dno o síle min. 100mm. Po usazení jímky na připravené dno a připojení gravitačního přítoku a tlakového potrubí, je plášť jímky postupně obsypán betonem. Tloušťka betonového prstence je min. 100 mm. Jsou-li výztuhy (žebra) jímky opatřeny otvory, pak tyto osadit pruty z žebírkové oceli. Při umístění jímky pod, nebo v blízkosti komunikace / parkovací plochy, je třeba vždy individuálně řešit sílu a jakost betonu s ohledem na možné zatížení dopravními prostředky, nebo stavební technikou.

Při prokázání výskytu spodní vody je třeba konzultovat realizaci jímky s výrobcem.

Časté otázky

Jak velikou čerpací jímku mám koupit?
Velikost jímky záleží především na požadavcích správce Vaší kanalizační sítě a na projektu dané stavby. Nejčastěji užívané typy čerpacích jímek jsou: válcová jímka o průměru 800mm, nebo 1000mm a o celkové výšce 2000mm.

Obecně platí, že je dobré dodržet minimální vzdálenost 1000mm ode dna šachty po dolní okraj nátokové roury.

Jak veliké průchodky potřebuji?
Průměr průchodek záleží na průměru gravitačního potrubí (např.: 110, 125, 160, 200mm…) a na průměru tlakové přípojky (většinou jde o polyethylenovou “tvrdou hadici“ černé barvy s modrým pruhem). Nejčastěji používané rozměry pro domovní přípojky jsou 40mm (5/4“ nebo 11“) a 50mm (6/4“ nebo 11“).

Pokud si nejste umístěním průchodek jisti, nabídneme Vám řešení pomocí gumových manžet. Těmito manžetami sami vyrobíte prostupy přímo na stavbě.

Dodáváte i čerpací technologii?
Ano. Nabízíme kompletní vystrojení čerpací jímky: řezací čerpadlo, plovákové snímače, armatury i ovládací automatiku a následný havarijní servis. Bližší informace naleznete v oddíle TLAKOVÁ KANALIZACE.

Jaká je skutečná vnější velikost jímek?
Většina jímek je na svém plášti vyztužena žebry. Počet a síla žeber je dán pevnostním výpočtem a liší se podle druhu a velikosti jímky. Tato žebra jsou cca 60mm široká a je třeba s nimi počítat při výkopových pracích.

Mám na pozemku vysokou hladinu spodní vody (třeba jen sezónně), co teď?
Standardní plastové čerpací jímky nedokážou odolat tlaku spodní vody (prosté obetonování jímky také nepomůže). V tomto případě s námi realizaci jímky konzultujte a my Vám rádi navrhneme řešení. Je však potřeba znát maximální možnou úroveň spodní vody! Bohužel v některých případech je následné použití plastové jímky vyloučeno.

Čerpací šachta Jsou čerpací jímky těžké?
Běžnou manipulaci (nakládka, přenášení…) zvládnou, dle velikosti jímky a kondice svalů, 1-3 lidé.

Jak je to s dopravou?
Čerpací jímku pro domovní přípojku snadno odvezete na běžném nebržděném vozíku za osobním autem (prosíme Vás však, abyste v zájmu bezpečnosti provozu, používali pro upevnění jímky vázací kurty a ne tzv. “gumycuky“, nebo snad lana a provazy).

Obecně dopravu malých kusových jímek neprovádíme. Po dohodě a dle momentálního vytížení, jsme popřípadě schopni zavézt výrobek v našem okolí. Samozřejmě lze domluvit závoz přepravní službou.

Co když jímku zakopu příliš hluboko, nebo naopak málo?
Pokud jímku “utopíte“ pod úroveň terénu, můžete si u nás objednat nástavec libovolné výšky, který Vám obratem vyrobíme.

Pokud vstupní šachta příliš vyčnívá lze ji svépomocí zakrátit. Z doma dostupného nářadí je vhodné nářadí na dřevo (přímočará pila, hoblík, rašple…). Samozřejmě lze domluvit provedení úprav našimi pracovníky. Čerpací šachta

Lze jímku zakrýt jiným než plastovým víkem?
Ano. Naše standardní vstupní šachty o průměru 600mm jsou kompatibilní s rámy normovaných kanálových poklopů. Na požádání vyrobíme i jímku se čtvercovým vstupem pro osazení čtvercových poklopů, zcela dle přání zákazníka.

Dále nabízíme zatravňovací nebo uzamykatelné poklopy.

Lze provádět opravy na již usazené jímce?
Drobné závady (uražené stupadlo, vylomená průchodka…) lze ve většině případů opravit i v již usazené jímce. Poškození těsnosti pláště usazené šachty (proražení kamenem při obsypávání…) lze bez vykopání opravit pouze do určité míry poškození.

Je třeba vždy zajistit vyčištění poškozené jímky, před příjezdem našich pracovníků.

A placení?
Platí se hotově při převzetí výrobku (ať už v místě provozovny, nebo našemu pracovníku při dodání). V případě nutnosti lze dohodnout i platbu bankovním převodem.

Při placení obdržíte veškeré dokumenty potřebné pro řádné užívání výrobku, pro jeho kolaudaci a uplatnění záruky.

Ceník platný od 1.4. 2020